• pensioen Oisterwijk

  Prio staat voor onafhankelijk, eerlijk en transparant advies

 • Hypotheek Oisterwijk

  Prio biedt nieuwe efficiënte communicatie opties zoals webcam advies

 • uitvaartverzekeringen Oisterwijk

  Prio werkt volledig in lijn met de nieuwe wetgeving

 • Pensioen Oisterwijk

  Prio sluit adequaat en snel aan op veranderende omstandigheden

 • Overig Oisterwijk

  Prio staat voor lagere kosten en toekomst gericht advies

Accountant / belastingadviseur

Als accountant of belastingadviseur wordt u regelmatig om advies gevraagd over pensioen en andere inkomensgerelateerde voorzieningen. Vragen die u graag professioneel wilt beantwoorden, maar waarvan u ook weet dat het een specialisme betreft waarvoor diepgaande en actuele pensioenkennis vereist is. En u wilt uw cliënt die deskundigheid ook bieden. Voor u is samenwerken met ons advieskantoor dan ideaal. Wij bieden u alle ondersteuning bij het adviseren van DGA's en werkgevers.

Deze ondersteuning bestaat concreet uit:

 • Advies over de pensioenopbouw van de DGA: in eigen beheer, een pensioen-BV, een verzekeringsvoorziening of een combinatie van deze uitvoeringsmogelijkheden.
 • Rekenkundige uitwerkingen voor het pensioen van de DGA.
 • Ontwerpen van de pensioenregeling van de DGA.
 • Het scannen en optimaliseren van bestaande regelingen.
 • Het verzorgen van nieuwe pensioenbrieven en notulen na aanpassing van regelingen.

Verder kunnen wij verschillende berekeningen en analyses voor uw cliënten uitvoeren:

 • actuariële berekeningen
 • eigen beheerberekeningen
 • analyse eigen beheer versus verzekeren
 • berekeningen / vergelijkingen pensioenverzekeringen
 • lijfrenteberekeningen

Naast deze specifieke activiteiten kunt u rekenen op algemene pensioenadviezen en -ondersteuning.

Home