• pensioen Oisterwijk

  Advies/bemiddeling onafhankelijke hypotheken

 • Hypotheek Oisterwijk

  Advies/bemiddeling collectief en individueel pensioen

 • uitvaartverzekeringen Oisterwijk

  Financiele planningsrapporten

 • Pensioen Oisterwijk

  Advies/bemiddeling expiraties, risicoverzekeringen en bancaire lijfrentes

 • Overig Oisterwijk

  Prio staat voor lagere kosten en toekomst gericht advies

Accountant / belastingadviseur

Als accountant of belastingadviseur wordt u regelmatig om advies gevraagd over pensioen en andere inkomensgerelateerde voorzieningen. Vragen die u graag professioneel wilt beantwoorden, maar waarvan u ook weet dat het een specialisme betreft waarvoor diepgaande en actuele pensioenkennis vereist is. En u wilt uw cliënt die deskundigheid ook bieden. Voor u is samenwerken met ons advieskantoor dan ideaal. Wij bieden u alle ondersteuning bij het adviseren van DGA's en werkgevers.

Deze ondersteuning bestaat concreet uit:

 • Advies over de pensioenopbouw van de DGA: in eigen beheer, een pensioen-BV, een verzekeringsvoorziening of een combinatie van deze uitvoeringsmogelijkheden.
 • Rekenkundige uitwerkingen voor het pensioen van de DGA.
 • Ontwerpen van de pensioenregeling van de DGA.
 • Het scannen en optimaliseren van bestaande regelingen.
 • Het verzorgen van nieuwe pensioenbrieven en notulen na aanpassing van regelingen.

Verder kunnen wij verschillende berekeningen en analyses voor uw cliënten uitvoeren:

 • actuariële berekeningen
 • eigen beheerberekeningen
 • analyse eigen beheer versus verzekeren
 • berekeningen / vergelijkingen pensioenverzekeringen
 • lijfrenteberekeningen

Naast deze specifieke activiteiten kunt u rekenen op algemene pensioenadviezen en -ondersteuning.

Home