• pensioen Oisterwijk

  Advies/bemiddeling onafhankelijke hypotheken

 • Hypotheek Oisterwijk

  Advies/bemiddeling collectief en individueel pensioen

 • uitvaartverzekeringen Oisterwijk

  Financiele planningsrapporten

 • Pensioen Oisterwijk

  Advies/bemiddeling expiraties, risicoverzekeringen en bancaire lijfrentes

 • Overig Oisterwijk

  Prio staat voor lagere kosten en toekomst gericht advies

Versoepeling Gebruikelijkloonregeling DGA

De gebruikelijkloonregeling voor de dga is al sinds enige jaren versoepeld. Dit geldt voor dga's van wie het vast te stellen loon voor de arbeid in de BV niet hoger is dan € 5.000,-. Denk hierbij aan de dga van een besloten vennootschap waarin de ondernemingsactiviteiten alleen bestaan uit vermogens- beheer. Deze dga hoeft zich geen gebruikelijk loon van ten minste € 44.000,- (2017) meer toe te kennen.

DGA: pensioen en eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft een Wetsvoorstel uitfasering Pensioen Eigen Beheer ingediend bij de Tweede Kamer. Hieronder leest u de status per 3 februari 2017.

Afkopen

 • Afstempelen, commercieel > fiscaal
 • Tot 34,5% korting
 • Netto uit te keren bedrag valt vrij in box 3
 • Toestemming partner noodzakelijk

Omzetten

 • Oudedagsverplichting na afstempeling
 • Geen verder opbouw
 • Toestemming partner noodzakelijk
 • In 20 jaar uitkeren vanuit B.V. of (bancaire) lijfrente

Niets doen

 • Geen opbouw meer mogelijk
 • Huidige wetgeving blijft van toepassing
 • Dividendklem blijft bestaan
 • Actuariële berekening noodzakelijk

Terug halen naar eb

 • Kan nog niet tot inwerkingtreding wet
 • Geen korting over dit deel
 • Toestemming/handtekening partner vereist

In januari heeft staatssecretaris Wiebes nog een Novelle naar de kamer gestuurd:

 • Het oorspronkelijke voorstel leek de mogelijkheid te bieden om de (toekomstige) indexatie van opgebouwde pensioenafspraken nu al ten laste van de winst te brengen. In de toelichting op de ‘novelle’ staat nu dat toekomstige indexaties pas in mindering gebracht kunnen worden van de winst wanneer de indexatie zich ook daadwerkelijk voordoet en niet vooraf. Daarmee wordt een verlies voor de schatkist voorkomen.
 • De Staatssecretaris streeft naar een inwerkingtreding van de Wet uitfasering PEB op 1 april 2017;
 • Een coulancetermijn van 3 maanden na inwerkingtreding van de Wet blijft van kracht. In deze periode kunnen DGA’s de laatste stappen zetten om het pensioen in eigen beheer aan te passen aan de nieuwe wetgeving.
 • Op 9 februari 2017 wordt er gestemd in de Tweede Kamer. Uiterlijk 7 maart 2017 in de Eerste Kamer.
Home