• pensioen Oisterwijk

  Prio staat voor onafhankelijk, eerlijk en transparant advies

 • Hypotheek Oisterwijk

  Prio biedt nieuwe efficiënte communicatie opties zoals webcam advies

 • uitvaartverzekeringen Oisterwijk

  Prio werkt volledig in lijn met de nieuwe wetgeving

 • Pensioen Oisterwijk

  Prio sluit adequaat en snel aan op veranderende omstandigheden

 • Overig Oisterwijk

  Prio staat voor lagere kosten en toekomst gericht advies

Beschikbare-premieregeling

Bij de eindloon- en middelloonregeling belooft uw werkgever u een bepaalde uitkering dat is gerelateerd aan het aantal dienstjaren en uw salaris. Een beschikbare-premieregeling gaat niet uit van de uitkering, maar van de premie die wordt ingelegd. Deze premie kan tijdens uw dienstverband gelijk blijven of stijgen met uw leeftijd. De premie is meestal een percentage van de pensioengrondslag (het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt). De premie wordt belegd zodat u een pensioenkapitaal opbouwt. Ieder jaar krijgt u er rente bij of beleggingswinst. Van het pensioenkapitaal koopt u op de einddatum uw maandelijkse pensioenuitkeringen.

Afhankelijk van de pensioenregeling, kunt u zelf bepalen waarin de premie wordt belegd. U bepaalt dan zelf hoeveel risico u loopt. Niet de hele premie wordt overigens aan het pensioenkapitaal toegevoegd. Een deel ervan wordt gebruikt voor verzekeringen die de risico's van overlijden en arbeidsongeschiktheid afdekken. Bij overlijden of arbeidsongeschiktheid wordt dan een nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen uitgekeerd.

Bij een beschikbare-premieregeling kent u wel de hoogte van de premie, maar weet u niet welke uitkering u later krijgt. Dat komt omdat het eindbedrag op de einddatum niet vaststaat: dat is immers afhankelijk van het rendement dat u met uw beleggingen maakt. Maar bovendien weet u niet hoeveel het u straks kost om pensioen in te kopen.