• pensioen Oisterwijk

  Advies/bemiddeling onafhankelijke hypotheken

 • Hypotheek Oisterwijk

  Advies/bemiddeling collectief en individueel pensioen

 • uitvaartverzekeringen Oisterwijk

  Financiele planningsrapporten

 • Pensioen Oisterwijk

  Advies/bemiddeling expiraties, risicoverzekeringen en bancaire lijfrentes

 • Overig Oisterwijk

  Prio staat voor lagere kosten en toekomst gericht advies

Eindloonregeling

In een eindloonregeling bouwt u ieder jaar een stukje ouderdomspensioen op. Het pensioen dat u opbouwt, is een percentage van de pensioengrondslag (het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt). De eindloonregeling gaat uit van het laatstverdiende salaris. Bij elke salarisverhoging in uw loopbaan wordt het pensioen dat u al heeft opgebouwd opgetrokken naar het niveau van de nieuwe pensioengrondslag.

Als u een volledig pensioen opbouwt - als u 40 jaar lang aan de pensioenregeling deelneemt - dan krijgt u vanaf uw pensioenleeftijd een pensioen van 70 procent van uw laatstverdiende salaris. Dat is inclusief de AOW.