• pensioen Oisterwijk

  Prio staat voor onafhankelijk, eerlijk en transparant advies

 • Hypotheek Oisterwijk

  Prio biedt nieuwe efficiënte communicatie opties zoals webcam advies

 • uitvaartverzekeringen Oisterwijk

  Prio werkt volledig in lijn met de nieuwe wetgeving

 • Pensioen Oisterwijk

  Prio sluit adequaat en snel aan op veranderende omstandigheden

 • Overig Oisterwijk

  Prio staat voor lagere kosten en toekomst gericht advies

Eindloonregeling

In een eindloonregeling bouwt u ieder jaar een stukje ouderdomspensioen op. Het pensioen dat u opbouwt, is een percentage van de pensioengrondslag (het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt). De eindloonregeling gaat uit van het laatstverdiende salaris. Bij elke salarisverhoging in uw loopbaan wordt het pensioen dat u al heeft opgebouwd opgetrokken naar het niveau van de nieuwe pensioengrondslag.

Als u een volledig pensioen opbouwt - als u 40 jaar lang aan de pensioenregeling deelneemt - dan krijgt u vanaf uw pensioenleeftijd een pensioen van 70 procent van uw laatstverdiende salaris. Dat is inclusief de AOW.