• pensioen Oisterwijk

  Prio staat voor onafhankelijk, eerlijk en transparant advies

 • Hypotheek Oisterwijk

  Prio biedt nieuwe efficiënte communicatie opties zoals webcam advies

 • uitvaartverzekeringen Oisterwijk

  Prio werkt volledig in lijn met de nieuwe wetgeving

 • Pensioen Oisterwijk

  Prio sluit adequaat en snel aan op veranderende omstandigheden

 • Overig Oisterwijk

  Prio staat voor lagere kosten en toekomst gericht advies

Privé-pensioen

De AOW en het werkgeverspensioen samen zijn vaak niet voldoende voor een goed pensioen. Er is dan een pensioentekort. Wat een pensioentekort precies is, bepaalt u overigens zelf. U weet immers zelf het beste hoeveel geld u later nodig heeft om goed van te leven.

Als u te weinig pensioen opbouwt via uw werkgever, kunt u zelf maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door een lijfrenteverzekering, koopsompolis of bankspaarproduct af te sluiten. Uw inleg of de premie van zo'n pensioenproduct is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. U mag de premies van uw lijfrenteverzekering aftrekken voor de inkomstenbelasting als u een aantoonbaar pensioentekort heeft. Dat tekort doet zich eerder voor dan u denkt. Echtscheiding, verandering van baan, tijdelijke werkloosheid en verblijf in het buitenland kunnen allemaal een gat slaan in uw pensioenopbouw.