• pensioen Oisterwijk

  Advies/bemiddeling onafhankelijke hypotheken

 • Hypotheek Oisterwijk

  Advies/bemiddeling collectief en individueel pensioen

 • uitvaartverzekeringen Oisterwijk

  Financiele planningsrapporten

 • Pensioen Oisterwijk

  Advies/bemiddeling expiraties, risicoverzekeringen en bancaire lijfrentes

 • Overig Oisterwijk

  Prio staat voor lagere kosten en toekomst gericht advies

Direct naar Pensioenscan

Werkgever

Als werkgever wilt u uw medewerkers een goed en betaalbaar pensioen bieden. Vanuit uw verantwoordelijkheid, maar ook om uw personeel te boeien en te binden. Als u niet bij een pensioenfonds zit, zult u vaak kiezen voor een collectieve pensioenverzekering bij een verzekeraar.

Lees meer

Afschaffing DGA-pensioen in eigen beheer

Op Prinsjesdag 2016 diende staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel in om pensioen in eigen beheer af te schaffen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen kunnen DGA ’s vanaf 1 januari 2017 geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Voor het opgebouwde pensioen in eigen beheer krijgen zij de mogelijkheid om dit af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening. Afkoop of omzetting moet dan wel vóór 2020 plaatsvinden.

Lees meer

Accountant / belastingadviseur

Als accountant of belastingadviseur wordt u regelmatig om advies gevraagd over pensioen en andere inkomensgerelateerde voorzieningen. Vragen die u graag professioneel wilt beantwoorden, maar waarvan u ook weet dat het een specialisme betreft waarvoor diepgaande en actuele pensioenkennis vereist is. En u wilt uw cliënt die deskundigheid ook bieden. Voor u is samenwerken met ons advieskantoor dan ideaal. Wij bieden u alle ondersteuning bij het adviseren van DGA's en werkgevers.

Lees meer

Zelfstandig ondernemer

U heeft als zelfstandig ondernemer meerdere mogelijkheden voor uw pensioenopbouw. Als u niet verplicht bent deel te nemen aan een beroepspensioenfonds, dan kunt u individuele voorzieningen treffen. Daarvoor hebt u drie mogelijkheden tot uw beschikking: deelname aan de oudedagsreserve (FOR), het gebruik van de jaarruimte en reserveringsruimte (lijfrente of banksparen) en de winst uit de verkoop van uw onderneming (stakingswinst).

Lees meer

Werknemer

Pensioen is een geregelde uitkering die vanaf een bepaalde datum en/of onder bepaalde omstandigheden wordt uitbetaald. Pensioen is vooral bekend als de uitkering die u ontvangt als u stopt met werken omdat u een bepaalde leeftijd bereikt: het ouderdomspensioen. Maar er zijn meer omstandigheden waarin u pensioen kunt ontvangen. Dat kan het geval zijn bij overlijden: het partner- en wezenpensioen. En het kan gebeuren bij blijvende arbeidsongeschiktheid: het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Lees meer

Pensioen

Als u vanwege uw leeftijd uitgewerkt bent, gaat u met pensioen. Maar wat is dat precies? En wat betekent 'met pensioen gaan' voor uw inkomen? Vanaf welke leeftijd moet u gaan sparen voor uw pensioen en welke regelingen zijn er allemaal? Wat is eigenlijk een goed pensioen? En hoe komt u erachter hoe het staat met uw pensioen? Allemaal vragen waar wij u graag antwoord op geven. Op deze site vindt u de belangrijkste aandachtspunten. Via het menu vindt u informatie die voor uw specifieke situatie van belang kan zijn. Wilt u een persoonlijk advies over uw pensioen? Of over de pensioenregeling voor uw medewerkers?
Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Onze pensioenexpertise:

 • voor particulieren
 • voor werkgevers (collectieve regelingen)
 • voor ondernemers
 • voor DGA's
 • voor accountants
 • voor advocaten


Wij adviseren u graag over een overlijdensrisicoverzekering

Samen met u zorgen wij voor belangrijke financiële zekerheid

Neemt u contact met ons op?

Wij helpen u graag verder