• pensioen Oisterwijk

  Prio staat voor onafhankelijk, eerlijk en transparant advies

 • Hypotheek Oisterwijk

  Prio biedt nieuwe efficiënte communicatie opties zoals webcam advies

 • uitvaartverzekeringen Oisterwijk

  Prio werkt volledig in lijn met de nieuwe wetgeving

 • Pensioen Oisterwijk

  Prio sluit adequaat en snel aan op veranderende omstandigheden

 • Overig Oisterwijk

  Prio staat voor lagere kosten en toekomst gericht advies

Werkgever

Als werkgever wilt u uw medewerkers een goed en betaalbaar pensioen bieden. Vanuit uw verantwoordelijkheid, maar ook om uw personeel te boeien en te binden. Als u niet bij een pensioenfonds zit, zult u vaak kiezen voor een collectieve pensioenverzekering bij een verzekeraar.

Als u een pensioenregeling wilt invoeren, staat u voor de keuze of u uw medewerkers een pensioenpremie toezegt of een pensioenuitkering. Het is de keuze tussen enerzijds een beschikbare-premieregeling en anderzijds een eindloon- of middelloonregeling.

Naast het ouderdomspensioen, kunt u uw medewerkers aanvullende regelingen bieden die het pensioen completer maakt. Deze extra's zijn gericht op het repareren van een pensioentekort, om hiaten te vullen of om in een uitkering te voorzien bij arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Aanvullende pensioenregelingen

Bij elke pensioenregeling kunt u uw werknemers aanvullende regelingen aanbieden om het pensioen te optimaliseren.

Overbruggingspensioen

Het overbruggingspensioen is een tijdelijke inkomensaanvulling voor werknemers die vóór de AOW-leeftijd met pensioen gaan. Zij missen immers AOW-inkomsten en betalen een hoger belastingtarief. Het overbruggingspensioen kan bestaan uit: 1) een extra uitkering die de AOW-uitkering vervangt, 2) een compensatie voor nog te betalen sociale verzekeringspremies. Het overbruggingspensioen stopt uiterlijk op de pensioenleeftijd.

Bijspaarpensioen

Veel werknemers bouwen te weinig pensioen op. Hun pensioentekort neemt nog eens toe door diverse hiaten in het sociale zekerheidsstelsel, zoals de AOW-, WAO- en Anw-hiaten. Als werkgever kunt u uw werknemers in staat stellen het pensioentekort weg te werken of te verkleinen door een bijspaarpensioen aan te bieden. Het bijspaarpensioen is een aanvullende pensioenpolis die aansluit op de basispensioenregeling.

Home